Maze de Boer
omschrijving

 

In het atelier staan een aantal 'voorstellen' in de vorm van maquette of foto voor een instalatie tijdens de jaarlijkse Open Ateliers op de Rijksakademie van Beeldende Kunst.

Naast de maquettes zie je door het grote raam van een aparte ruimte in het atelier de spuller (gereedschap, meubels, oud werk) opgesteld die het afgelopen jaar in het atelier stonden.

De stoel die het gehele jaar achter het bureau stond staat 'nog' in het atelier op dezelfde plek, hoewel het bureau er niet meer staat. Op de vloer onder de poten van de stoel is door slijtage een groene kleur zichtbaar. Dit is de overgeschilderde kleur van het atelier voor de Open Atelier het jaar ervoor.

 

In de Open Ateliers publicatie stond een tekst geschreven door Tudor Bratu (ook resident artist):

 

A few years ago I saw a beautiful movie, called Looking for Richard, in which Al Pacino, together with a group of British and American actors, sets out to discover and re-interpret Shakespeare’s The tragedy of Richard III. 

In recalling, or, perhaps, feeling Maze’s work, I return to the last scene of this movie, shot on location in the theatre where Shakespeare was employed, in which a hunchbacked Pacino suddenly straightens up, then exits the stage and utters the final words: “Such, is the stuff dreams are made of and these actors, that you’ve seen here today, are mere ghosts, fading…” 

Perhaps, it is this knowledge of the mind and the soul together, that Maze’s work deals with, while constantly balancing on the edge of the actual real and the felt real, or, the dream-real, that real which in its veiled form, is possibly always present.

It doesn’t seem strange to me, therefore, that if a green field should wish itself famous, a prop, the white outline of a castle, suddenly appears where there was none before, as a witness to a mystical and poetic history, one that Maze places outside of time. The sensation is that of a call to dream, a soft call, gentle and careful, but urgent none the less, especially, since these places that Maze unravels for us, are of a contemplative quiet, seldom encountered in the rush of contemporary life.

 

Mede mogelijk gemaakt door Koninklijke Ahrend NV

 

Recensies
Volkskrant, 30 november 2007

Trouw, 15 januari 2008

Domein voor Kunstkritiek (Essay)

 

titel Open Ateliers 07 locatie Rijksakademie van Beeldende Kunsten productie 2007
projects items FACTORY EDITIONS 1973 PRESS DEPTH OF FIELD #2 TRACE AFTER THE BUZZ PARENTHESIS STILL LIFE FAIR PLAY DEPTH OF FIELD QUINTET FISHING VLIET SOUND-ON-SOUND PLAYED RACK REFLECTION WHO CARES? PORTRAI BUMPER CAR UNDRESSED HET ATELIER WORK IN PROCESS REPLACED THIS SIDE UP OTHER SIDE OPEN ATELIERS 07 VISITORS [DE]CONSTRUCTIE DE BLAUWE TUIN EXPOSED UITVAARTCENTRUM OUTLINE VOORHEEN DE KERK MONO NO AWARE TIJDELIJKE HALTE: POST CS OPGELUCHT GESTEMD CINEMA CITRO√čNEN OBJECT: PORTIERSHUISJE IT'S MY PARTY WHITE ROOM SWING