Maze de Boer
omschrijving

Stichting Voorheen de Gemeente (VHDG) betrekt per april een nieuwe kantoorruimte en eigen expositieruimte in het centrum van Leeuwarden. VHDG vestigt zich in de oorspronkelijke baptistenkerk aan de M. H. Trompstraat die door de stichting volledig is gerenoveerd. De nieuwe lokatie van VHDG is op 1 april 2006 met "Voorheen de kerk" van Maze de Boer geopend als expositieruimte.

Bij aankomst vanaf de M. H. Trompstraat is alleen de gevel zichtbaar als kerk. Om de kerk heen lopen is niet mogelijk. Hierdoor kun je van buitenaf niet direct zien hoe groot de kerk van binnen is. Bij het betreden van de ruimte komt men eerst in een voorportaal dat van de rest van de ruimte gescheiden wordt door twee klapdeuren. Hier zit de suppoost en is informatie te vinden over de expositie en andere activiteiten die door VHDG zijn georganiseerd. Zodra men de ruimte achter de klapdeuren betreedt bevindt men zich in een kleine kapel. De intieme witte ruimte heeft een licht welvend/ koepelvormig dak. Er ligt een donkerkleurige vloerbedekking. Er hangt een viertal glazen witte lampenbollen (zoals men vaker in kerken ziet). Achter in de ruimte staat een lezenaar voor een nis. Ervóór staan vijf rijen kerkbanken van eikenhout. De banken hebben een klepje voor zich dat ruimte biedt voor bijvoorbeeld een Bijbel. De minimale inrichting straalt rust uit en laat directe verwijzingen naar religie open. Aan de linkerkant van de ruimte is een onopvallende donkere opening die toegang blijkt te bieden tot een naar rechtslopende uiterst donkere gang. Na een paar stappen in het gitdonker raken je ogen aan de duisternis gewend en wordt een spleet licht aan het einde van de gang zichtbaar. Na 12 meter komt men in een zwak verlicht kamertje dat dient als archiefruimte van VHDG. Vanuit deze kamer komt men in een volgende kamer die toegang biedt tot een smalle trap die naar boven leidt. De trap geeft toegang tot een balkon met uitzicht op de hele expositieruimte in het kerkgebouw. Nu wordt pas duidelijk dat de ruimte veel groter is dan in de eerste plaats werd gesuggereerd. Het balkon geeft zicht op de ruimte in zijn totaliteit. Op gelijke hoogte in de andere nok van de kerk ziet men de kantoorruimte van VHDG, die evenals het balkon een halve verdieping beslaat. De kantoorruimte en het balkon aan de andere zijde worden van elkaar gescheiden door de witte hoge expositieruimte. Aan weerszijden van de kerk zijn met glas in lood ingelegde ramen waar daglicht doorheen komt. In de expositieruimte staat een onafgewerkte constructie die men al van binnen heeft betreden. Het is de kapel waar men binnen is gekomen en die in het eerste opzicht de ruimte leek te zijn, maar blijkt te staan in de veel grotere kerk die de rest van de ruimte beslaat. De zichtbare constructie is de buitenkant van de kleine kapel. De donkere gang is nu ook van buiten zichtbaar als constructie. Achteraf blijkt men ongemerkt over te zijn gegaan van de geconstrueerde (tijdelijke) expositie naar de echte expositieruimte. De kleine kapel leek op het eerste gezicht de hele ruimte, maar was niet zichtbaar als expositie. De ruimte die vanaf het balkon zichtbaar wordt toont de complete expositieruimte, waarin de kleine kapel van buitenaf als constructie ontmaskerd wordt als (openings)expositie. De kleine kapel refereert naar de oorspronkelijke functie van de expositieruimte als baptistenkerk. Bij binnenkomst appelleert de ervaring van "Voorheen de kerk" zowel aan vertrouwde bezoekers van de baptisten kerk als aan de nieuwe bezoekers van de expositieruimte van VHDG. "Voorheen de kerk" verwijst naar de oorsprong van de ruimte en geeft tevens inzicht op de huidige constructie als ruimte voor kunst.

 

Recensie
Tubelight #44, 1 mei 2006

titel Voorheen de Kerk productie 2006
projects items FACTORY EDITIONS 1973 PRESS DEPTH OF FIELD #2 TRACE AFTER THE BUZZ PARENTHESIS STILL LIFE FAIR PLAY DEPTH OF FIELD QUINTET FISHING VLIET SOUND-ON-SOUND PLAYED RACK REFLECTION WHO CARES? PORTRAI BUMPER CAR UNDRESSED HET ATELIER WORK IN PROCESS REPLACED THIS SIDE UP OTHER SIDE OPEN ATELIERS 07 VISITORS [DE]CONSTRUCTIE DE BLAUWE TUIN EXPOSED UITVAARTCENTRUM OUTLINE VOORHEEN DE KERK MONO NO AWARE TIJDELIJKE HALTE: POST CS OPGELUCHT GESTEMD CINEMA CITRO√čNEN OBJECT: PORTIERSHUISJE IT'S MY PARTY WHITE ROOM SWING